Skip to content

Motorklubbarnas historia

Motorklubbarnas historia

Motorklubbarnas historia är intressant, och motordrivna fordon har alltid fascinerat en stor skara människor sedan urminnes tider. De allra första motorklubbarna bildades i början av 1900-talet i Sverige. Motorklubbar har som syfte att bevara motorindustrin, främja användningen av fordon samt bevara industriproduktionen som sådan. Intresset för motorsporter har alltid varit stort, och många motorklubbar arbetar för att bevara sporten samt öka engagemanget utanför klubbarna. Motorklubbarnas historia sträcker sig långt bak i tiden. De har alltid sammanfört människor som varit intresserade av att delta eller engagera sig på ett eller annat sätt inom motorsporter. Gemenskapen bland medlemmarna i motorklubbarna har alltid varit stor, och de tävlingar de bedriver brukar ofta locka en stor publik av motorintresserade åskådare.

Motorklubbarnas historia då och nu

Motorklubbarnas historia väver samman det gemensamma intresset för samtliga motordrivna fordon. I början av 1900-talet var det intresset för bilar och motorcyklar som samlade människor i både städer och ute på landsbygden. Svenska Motorklubben, även kallad SMK, startade 1907 och har numer många lokala klubbar som är anslutna till sin organisation. Många anser att det är en livsstil att vara medlem i en motorklubb där man samlas för att umgås och utbyta erfarenheter med varandra, både vad gäller tävlingar och renoveringar av sina fordon. Många medlemmar bygger om sina bilar och motorcyklar samt utför reparationer själva. Motorklubbarnas historia involverar alla som brukar sina fordon både till vardags och i tävlingssammanhang.

Motorklubbarnas historia har alltid involverat tävlingar som lockat större publik, och ofta ses de som familjefester. Man packar sin picknick korg och tar med familjen för att se på de olika tävlingarna som ofta pågår under en hel dag. Motorklubbarnas historia har på senare tid involverat folkrace där man kör personbilar i terräng eller på asfalt. Det har länge varit en populär sport Sverige. Sporten kom till för att alla skulle ha en möjlighet att tävla utan att det skulle krävas för stora omkostnader, alla skulle ha råd att tävla. Efter tävlingens slut sker en budgivning av deltagande fordon för en summa av högst 6500 kronor per fordon.

Speedway som internationell sport

Motorklubbarnas historia genom åren

Motorklubbarnas historia inkluderar även speedway som är en internationell sport. Motorcyklarna är specialbyggda och körs på en rundad bana med ett underlag av grus och lera. Två lag tävlar mot varandra bestående av sju förare. Motorcyklarna har en lågt liggande motor då de anses vara enklast att hantera på banan. Det finns ingen broms på speedway cyklarna då det strider mot reglerna. Motorn ska vara av en fyrtakts modell på max 500cc, och elektronisk teknik till motorn är förbjuden. Motorcykeln måste väga minst 77 kg utan bränsle för att bli godkänd. Svenska speedwayklubbar har nått stora framgångar på de internationella tävlingarna.

Till en början, i motorklubbarnas historia, tävlade man främst med bilar och motorcyklar. Det har dock tillkommit en rad nya tävlingsformer under senare år. Motor- och segelbåtar i tävlingssammanhang är numer mycket populärt. För att få tävla i båtracing, ska man vara medlem i en båtracingklubb samt ha en tävlingslicens vilket man ordnar via sin klubb. Då säkerheten på vatten är hög, krävs det också att man har sjökort, manöverintyg samt förarintyg. Vattnet döljer många fällor såsom stenar och grund varför det är viktigt att kunna läsa sitt sjökort för att klara av navigeringen på sjön. Motorklubbarnas historia har förändrats under åren, men intresset hos utövarna i sporterna är detsamma.

Motorklubbarnas historia lade grunden för tävlingar med motorfordon. Regler behövdes för tävlingarna, och man såg över säkerheten för att förhindra olyckor. De olika fordonen innefattades av särskilda regler för att införa en form av rättvis konkurrens. Specifika regler finns även när det gäller säkerheten. Då skaderisken är stor för både människor och fordon, infördes regler tidigt för att minska skaderisken.

Olika motorklubbar i landet

I början av motorklubbarnas historia fanns endast ett fåtal klubbar. Med ett växande intresse har många föreningar bildats sedan dess. Är man intresserad och vill gå med i en motorklubb så kan man kontakta SMK. Om det inte finns någon lokal klubb så kan du starta en förening för att bilda en egen klubb. Börja med att göra en ansökan till Svenska Bilsportförbundet så ni blir anslutna dit. Skriv stadgar enligt Riksidrottsförbundet som fungerar som en paraplyorganisation över samtliga sporter. Man behöver vara några stycken för att fördela uppgifterna då man oftast lägger ner mycket av sin fritid på klubben. Medlemmar med olika kunskaper behövs. Det är alltid bra med en hemsida för nyheter och uppdateringar om vad som händer i klubben. Motorklubbarnas historia har skapat ett intresse som håller i sig, och som fortsätter att samla alla som vill tävla och delta i klubbsammanhang.

Motorklubbarnas historia handlar inte bara om tävlingar, det anordnas även utställningar över hela landet. Allt från bilar, motorcyklar och båtar kan ställas ut. Vissa utställningar är nischade mot veteranfordon eller speciella modeller. Andra utställningar blandar gammalt och nytt med varandra. Under sommarhalvåret är det mycket populärt att ha utställningarna utomhus. Även speciella veteranrallyn anordnas för både bilar och motorcyklar där man kan delta med sitt fordon. Reglerna för att få delta är ofta väldigt enkla att förstå, exempelvis ska man köra en viss sträcka, ibland på tid. Det gäller att man tagit väl hand om sitt fordon så att den håller att köra med hela sträckan. Det är riktigt spännande att se om de deltagande fordonen som är över 100 år gamla, håller eller inte.

En sport under förändring

Svensk motorsport har vuxit med åren och även intresset för att tävla ökar. Motorklubbarnas historia har förnyats, ombildats och vuxit under årens lopp. Det började med ett fåtal intresserade, och intresset har bara ökat sedan dess. Många ser motorsporten som en livsstil då man lägger ner många timmar på att tävla och sköta om sina fordon. Industrin har tagit fram nya modeller och tekniken har utvecklats och förbättrats. Snabbare fordon kräver ett nytt säkerhetstänk både på land och i vatten. Att ha ett gemensamt intresse skapar gemenskap samt en känsla av samhörighet mellan alla som tävlar vilket är naturligt då alla delar samma intresse. Klubbarna finns i olika former över hela landet och de mindre klubbarna är ofta kopplade till de lite större.