Skip to content

Folkrace

Folkrace

Folkrace är en populär bilsport som ursprungligen utvecklades i Finland, men idag körs det folkracetävlingar i hela Norden. Sett till antalet utövare är folkracingen idag en av de allra största motorsporterna i Norden. Bara i Sverige genomförs det ungefär 600 tävlingar varje år. Det speciella med sporten är att den är öppen för alla. Allt som behövs är att man registrerar sig som förare och skaffar en godkänd tävlingsbil. Bilarna som används i sporten är gamla och billiga, vilket gör det möjligt för nästan vem som helst att delta. Att köra folkrace är ett utmärkt sätt för amatörer att testa på racing!

Vem får egentligen delta i folkrace? Sporten är som sagt öppen för alla, men det finns ändå vissa krav man behöver uppfylla för att kunna delta. En sådan är självklart att inneha körkort. Hos www.stures-trafikskola.se kan du läsa om vad det innebär att köra upp.

Folkrace är folkets motorsport

De första folkracetävlingarna kördes i Finland i mitten av 1970-talet. I Finland kallas sporten för ”jokamiesluokka”, som betyder varmansklassen. Den ursprungliga idén med folkrace var att göra det möjligt för vem som helst att tävla i motorsport. Den nya tävlingsformen blev snabbt populär och många nya förare började ägna sig åt sporten. Vissa förare var så duktiga att de gick vidare och tävlade i motorsport på högre nivåer. I början av 1980-talet spreds folkracingen till Sverige och de andra skandinaviska länderna.

Folkrace brukar ibland jämföras med rally men till skillnad från rally körs folkracetävlingar på inhägnade banor. Banorna är täckta av grus eller asfalt och brukar vara ungefär 2,4 kilometer långa. Banorna är konstruerade så att ingen bil ska kunna köra högre hastigheter än 80 km/h. En annan skillnad jämfört med rally är att flera bilar kör samtidigt. Eftersom det finns många bilar på banan leder till att det förekommer en hel del krockar i folkracetävlingarna. Enligt de officiella reglerna är det dock förbjudet att avsiktligt ramma eller preja sina medtävlande.

Gamla bilar får nytt liv

I folkrace används gamla bilar som är modifierade enligt vissa säkerhetsföreskrifter. Bilarna måste till exempel ha skyddsbur och vara anpassade för att tåla kollisioner. Enligt de officiella reglerna får bilarnas maxhastighet inte överstiga 80 km/h. Innan varje folkracetävling kontrolleras bilarna av en teknisk funktionär som ser till att alla bilar uppfyller säkerhetskraven. I de finska folkracetävlingarna är svansmotorförsedda Fiat och Volkswagen vanliga bilmodeller. I Sverige brukar Volvo och Saab vara vanliga. Vissa bilentusiaster brukar klaga på den så kallade ”folkracedöden” och att så många fina, äldre bilar körs sönder i folkracetävlingarna.

En intressant regel i folkrace är att efter varje tävling är alla tävlingsbilar till salu. Genom att delta i en tävling går förarna alltså samtidigt med på att deras bilar kan säljas när tävlingen är avslutad. Priset är alltid 6 500 kronor och kan inte förhandlas. Om flera personer ger anbud på samma bil avgör lottdragning vem som får köpa bilen. Bilägarna har rätt att demontera personlig utrustning, såsom förarstol och bilbälten innan försäljningen sker. Tvångsförsäljningsregeln finns till för att hålla kostnaderna nere i sporten.

Börja köra folkrace

I folkrace används gamla bilar

Du kan börja köra folkrace om du har fyllt 15 år. Först måste du genomgå en tre timmar lång teorikurs för att bli licensierad förare. Om du inte har körkort måste du kunna demonstrera att du kan hantera en bil. När du har blivit licensierad förare behöver du dessutom overall, hjälm, nackkrage, handskar och ett par högskaftade skor. Folkrace har ganska strikta säkerhetskrav och utan godkänd skyddsutrustning är det inte tillåtet att tävla. Förutom säkerhetsutrustning behöver du förstås en bil. Du kan antingen bygga bilen själv eller så kan du välja att köpa en bil efter en tävling. Folkracebilarna kostar alltid 6 500 kronor. Lycka till!